Milan Schellingerhout 

Photography

Stories     Work     Portraits   Photo tour    About

Samensmelten


Het is zomer! En daar past een heerlijk Italiaans ijsje prima bij. Zeker op een mooie zonnige zomerdag. IJs is over de hele wereld te verkrijgen en is er voor iedereen. Er zijn zoveel verschillende soorten en smaken en dan ook nog eens met verschillende bereidingswijzen en herkomsten. Een enorme diversiteit en uiteindelijk in de basis allemaal hetzelfde, namelijk ijs. En ijs maakt iedereen toch blij! Datzelfde geldt precies zo voor ons. We zijn met zoveel verschillende mensen op de wereld, met verschillende afkomsten, huidskleuren, ideeën en idealen, kennis en kunde, maar uiteindelijk zijn wij allemaal “gewoon” mens. Hetzelfde en gelijkwaardig. Maar toch word je op je ijsje niet beoordeeld of zelfs veroordeeld. Die gelijkwaardigheid is voor sommige niet vanzelfsprekend aanwezig. Diversiteit wordt niet altijd geaccepteerd en de mens als gelijkwaardig beschouwd. Een grote hoeveelheid mensen wordt hier dagelijks mee geconfronteerd en voeren al decennia lang een strijd. Deze serie richt zich daarom op hoe leuk het sámen is, zoveel verschillende soorten en smaken. Laten we “samensmelten”!

It's summer! And a delicious Italian ice cream goes well with that. Especially on a beautiful sunny summer day. Ice cream is available all over the world and is there for everyone. There are so many different types and flavors and also with different preparation methods and origins. An enormous diversity and ultimately all the same basically, namely ice cream. And ice cream makes everyone happy! The same is exactly the case for us. We are with so many different people in the world, with different origins, skin colors, ideas and ideals, knowledge and skills, but in the end we are all “normal” human beings. The same and equivalent. Yet you will not be judged or even convicted on your ice cream. This equality is not self-evident for some. Diversity is not always accepted and people are considered equal. A large number of people are confronted with this every day and have been fighting for decades. This series therefore focuses on how much fun it is together, so many different types and flavors. Let's “merge”!

                            Milan Schellingerhout - Copyright 2021                      ︎︎